Linuxdoc Linux Questions
Click here to ask our community of linux experts!
Custom Search

6.1. Yleiset asetukset

Monia kohdan Ohjelmakohtaiset näppäimistöasetukset ongelmia voidaan välttäää asettamalle oikeat lokaaliasetukset.

Lokaaliasetuksia voi muuttaa monella tavalla, joita localen manuaalisivu kuvaa tarkemmin. Suosittuja asetuksia ovat ympäristömuuttujien LANG, LC_ALL tai LC_CTYPE arvon asettaminen arvoon


  fi_FI

tai arvoon


  fi_FI@euro

Taulu 6-1. Lokaalit

Lokaaliympäristömuuttuja Käyttö
LC_COLLATE Merkkijonojen järjesteminen.
LC_CTYPE Merkkien luokittelu ja muuntaminen.
LC_MESSAGES Ohjelmien kääntäminen mikäli ohjelma käännöstä tukee ja muut lokaaliympäristömuuttujat eivät ole ristiriidassa LC_MESSAGES-ympäristömuuttujan kanssa.
LC_MONETARY Raha-arvot
LC_NUMERIC Numeeristen ei-raha-arvojen muotoilu
LC_TIME Päivämäärän ja ajan muotoilu
LC_PAPER Paperikoon määrittely
LC_ALL Määrittelee kaikki edellä mainitut ympäristömuuttujat. Muut lokaaliympäristömuuttujat jätetään huomiotta.
LANG Määrittelee kaikki edellä mainitut ympäristömuuttujat, mutta yksittäiset lokaaliympäristömuuttujat voi määritellä erikseen.

Tässä mallisesimerkki:


LANG=C
LC_CTYPE=fi_FI@euro
LESSCHARSET=latin1