Linuxdoc Linux Questions
Click here to ask our community of linux experts!
Custom Search
Next Previous Contents

Turkish-HOWTO

Görkem Çetin, gorkem@gelecek.com.tr

v1.0, 21 September 1999
Bu belge, Linux iþletim sistemi altýndaki Türkçe sorunlarýna çözüm getirmek amacýyla, mevcut Türkçe desteðinin nasýl kullanýlabileceðini anlatýyor.

1. Giriþ

2. HOWTO belgeleri

3. Klavye ayarlarý

4. Metin ekran (konsol) yazýtiplerinin yüklenmesi

5. Çeþitli uygulamalarda Türkçe kullanýmý

6. Zaman dilimi ayarlarý

7. X Window desteði

8. Yapýlacaklar


Next Previous Contents