Next Previous Contents

10. Redakti per Emakso (Emacs)

10.1 Emakso 19.34

Vidi E-signojn

Por vidi E-signojn en Emakso, vi devas certigi, ke Emakso uzas Latin-3-tiparon. Tion vi povas atingi per aldono de la sekva linio en la dosiero ~/.Xdefaults:


 Emacs.font: <tiparnomo>

Kiel <tiparnomo>n indiku iun konvenan Latin-3-tiparon.

Same kiel cxe Xterm kaj kelkaj aliaj programoj funkcias:


 emacs -fn <tiparnomo>

Tajpi

Se vi uzas Emakson sub X-fenestroj vi per la solvo realigita sub cxapitro 3 bone povas tajpi. Sed ekzistas alia alternativo, la moduso "iso-accents-mode". Por instrui al tiu moduso la lingvon Esperanto, aldonu tauxgajn difinojn en la dosiero iso-acc.el.


 ("esperanto" 
  (?^ (?C . ?\306) (?G . ?\330) (?H . ?\246) (?J . ?\254)
    (?S . ?\336) (?U . ?\335) (?c . ?\346) (?g . ?\370)
    (?h . ?\266) (?j . ?\274) (?s . ?\376) (?u . ?\375))
  (?' (?C . ?\306) (?G . ?\330) (?H . ?\246) (?J . ?\254)
    (?S . ?\336) (?U . ?\335) (?c . ?\346) (?g . ?\370)
    (?h . ?\266) (?j . ?\274) (?s . ?\376) (?u . ?\375))
 )

La sintakson divenu de la jam enhavitaj lingvoj, gxi iom varias en la diversaj Emaks-versioj. La supra ekzemplo difinas la esperantosignojn por la kombinoj ^+<litero> kaj '+<litero>. Poste kompilu la dosieron al iso-acc.elc. Ekde nun vi povas funkciigi viajn tajperojn per la komandoj:


 M-x iso-accents-mode
 M-x iso-accents-customize
  language: Esperanto

Atentu, ke se la cirkumflekso cxe vi estas senpasxa klavo (t.e. gxi aperas nur post premo de ^(cirkumflekso) kaj alia klavo), vi ne povas uzi gxin en tiu Emaks-moduso, anstatauxe uzu alian signon, ekz. '+c por tajpi cx. Kelkaj ecx tajpas c+x por cx.

Por pli facile atingi tiun tajpmoduson, metu la sekvajn liniojn en la dosieron ~/.emacs:


 (defun esperanto-mode ()
  (interactive) 
  (iso-accents-mode)
  (iso-accents-customize "esperanto")
 )
 (global-set-key "\C-ce" 'esperanto-mode)

Poste per premo de C-c e (t.e. Ctrl+c e) vi trovigxas en Esperanto-moduso. Estus avantagxe, difini ankaux tian klavmallongigon por reatingi normalan moduson.

10.2 Emakso 20.* kaj MULE

notoj: Pri tiuj Emakso-variantoj Lee Sau Dan donis la sekvajn indikojn:


 
 C-x C-m t iso-8859-3 RET

 
 C-u C-\ esperanto-postfix
 C-u C-\ esperanto-prefix
 C-u C-\ esperanto-alt-postfix

 M-x set-language-environment latin-3 RET
aux se vi ofte bezonas tion, metu en .gnu-emacs ekzemple:

 
 (set-language-environment "latin-3")
 (setq default-input-method "esperanto-postfix")


Next Previous Contents