[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VIRUS ALERT: "JS/Kak.Worm" -virus.Henkilöltä "Lilytanmoy@id.eth.net" saamasi viesti, jonka otsikko oli "The
Linux Kernel Guide" sisälsi mahdollisesti viruksen.

Liitetiedostosta "Unknown" löytyneen viruksen nimi oli:

    "JS/Kak.Worm"

Sähköpostin mukana on liitetiedosto, josta virus on poistettu, mikäli se oli
mahdollista. Muussa tapauksessa koko liitetiedosto on tuhottu. Viestin
lähettäjää on informoitu vastaavanlaisella ilmoituksella.

    Lisätietoja saat Tieturin postipalvelimen ylläpitäjiltä, jotka ovat
    myös saaneet ilmoituksen löytyneestä viruksesta.

        

----------------------------------------------------------------------------

A message "The Linux Kernel Guide", which was sent to you by
"Lilytanmoy@id.eth.net" was probably infected with a virus.

The name of the virus, which was found in a file called "Unknown", was:

    "JS/Kak.Worm"

The virus has been removed, if possible, so you have not received it.

    The sender and Tieturi postmasters have been notified. 
    E-mail address to Tieturi postmasters is:

        


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to ldp-discuss-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org