Linuxdoc Linux Questions
Click here to ask our community of linux experts!
Custom Search
Next Previous Contents

Serbian HOWTO

Zoltan Csala, zolika@sezampro.PRVO-SKLONI-OVO.yu

v1.0, November 1998
Cilj ovog dokumenta je da opise kako da podesite Linux i razne aplikacije za Linux prema standardima srpskog jezika. Tu spadaju: raspored slova na tastaturi, fontovi, velicina papira i drugo. Nadamo se da ce ovaj dokument koristiti i drugi korisnici Linuksa kojima je blizak srpski jezik.

1. Uvod

2. Prikazivanje nasih slova na ekranu

3. Podesavanje tastature

4. Prilagodjavanje nekih aplikacija nasim slovima

5. Razna podesavanja

6. Podesavanje stampanja

7. Podrska za lokalna podesavanja u libc 5.4.x i navise

8. Korisni saveti za programiranje sa X11

9. Vazne reference i FTP sajtovi

10. Epilog


Next Previous Contents