3.4. Ohjelmakohtaiset merkistöasetukset

Monet ohjelmat vaativat erityisasetuksia toimiakseen. Esimerkiksi GNU readline -kirjastoa käyttävät kirjastot lukevat /etc/inputrc- tai ~/.inputrc-tiedostot käynnistyessään. Mm. bash ja MySQL:n komentoriviasiakas käyttävät tätä kirjastoa.

Ennen ohjelmakohtaisia asetuksia on kuitenkin syytä säätää lokaalit kuntoon. Ongelmat häviävät usein jo tällön.

3.4.1. bash

Tiedostoon /etc/inputrc tai ~/.inputrc seuraavat rivit:


 set input-meta on
    set output-meta on

3.4.2. elm

Tiedostoon ~/.elm/elmrc seuraavat rivit:


 charset = iso-8859-1
    displaycharset = iso-8859-1
    textencoding = 8bit

Tämä ei välttämättä toimi kaikkien elm-versioiden kanssa. Osittaisen MIME-tuen saa elmiin metamail-paketin avulla.

3.4.3. elm-ME+

Lisää tiedostoon /etc/elm-me/elm.mimecharsets seuraava rivi:


fi_FI ISO-8859-1

3.4.4. emacs

Nykyiset Emacsit toimivat oikein X Window Systemissä kunhan lokaaliasetukset ovat kunnossa. Konsolissa tai -nw valitsimella käynnistettynä näin ei kuitenkaan ole vaan ~/.emacs-tiedostoon pitää lisätä seuraava rivi:


(set-input-mode nil nil 'foo)

3.4.4.1. Gnus

Gnus toimii merkistöjen osalta oikein ilman muutoksia GNU Emacsin ja XEmacsin uudempien versioiden kanssa, mikäli näihin on käännetty mukaan monikielisyyslaajennukset (MULE, Multi-lingual enhancements) ja järjestelmän lokaaliasetukset on konfiguroitu oikein.

Muussa tapauksessa lisätään tiedostoon ~/.gnus:


     (setq gnus-default-posting-charset 'iso-8859-1)
     (setq message-default-charset 'iso-8859-1)

3.4.4.2. vm

Lisää tiedostoon ~/.vm


 (setq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding '8bit)

3.4.5. irc

Lisätään tiedostoon /etc/irc/script/local rivit


set EIGHT_BIT_CHARACTERS on 
set TRANSLATION LATIN_1 

3.4.6. groff

Käynnistetään groff käskyllä groff -Tlatin1 <input-tiedosto>

3.4.7. joe

Käynnistetään joe käskyllä joe -asis tai lisätään tiedostoon ~/.joerc


 -asis

3.4.8. kermit

Epätäydellinen, mutta varsin toimiva ~/kermrc:


    set terminal bytesize 8
    set command bytesize 8
    set file bytesize 8
    set language finnish
    set file character-set latin1-iso
    set transfer character-set latin1-iso
    set terminal character-set latin1-iso  

Asetuksia on muutettava jos remote host on käyttöjärjestelmältään DOS tai OS/2.

3.4.9. less

Asetetaan ympäristömuuttuja: LESSCHARSET=latin1 Tämä ei ole välttämätöntä, jos järjestelmä tukee lokaaleja. Tällöin voidaan myös asettaa ympäristömuuttujien LANG, LC_CTYPE tai LC_ALL arvo.

3.4.10. ls

ls toimii oikein kunhan lokaaliympäristömuuttuja LC_CTYPE, LANG tai LC_ALL on asetettu.

3.4.11. links

Lisätään tiedostoon ~/.links/.links.cfg rivi


 terminal2 "linux" 0 0 0 0 ISO-8859-1

3.4.12. lynx

Tiedostoon ~/.lynxrc seuraava rivi:


 character_set=ISO Latin 1

Tämän voi asettaa myös tiedostossa /etc/lynx.cfg tai lynxin Options -valikossa.

3.4.13. man

Katso Section 3.4.6 groff.

3.4.14. metamail

Asetetaan ympäristömuuttuja MM_CHARSET=ISO-8859-1

3.4.15. nn

Tiedostoon ~/.nn/init seuraava rivi:


 set data-bits 8

3.4.16. pine

Tiedostoon ~/.pinerc seuraava rivi:


 character-set=ISO-8859-1

Tämä voidaan asettaa myös pinen Setup | Config -menussa. pinen news-asetukset ovat:


 enable-8bit-esmtp-negotiation
    enable-8bit-nntp-posting

3.4.17. rlogin

Käynnistetään rlogin käskyllä rlogin -8 foo.bar.fi

3.4.18. sendmail

Lisätään tiedostoon /etc/sendmail.mc rivi


 define(`confEIGHT_BIT_HANDLING', `mimefy')dnl

tai lisätään /etc/sendmail.cf:ään rivit:


 O EightBitMode=mimefy

3.4.19. tcsh

Lisätään tiedostoon /etc/csh.login tai ~/.login rivi


 setenv LANG C

Itse asiassa pitää vain määritellä ympäristömuuttuja LANG tai LC_CTYPE. Arvolla ei ole merkitystä. tcsh:n manuaalisivulla on lisätietoja.

3.4.20. telnet

Lisätään tiedostoon ~/.telnetrc rivi jokaista remote hostia kohden:


 hostname set outbinary true

3.4.21. TeX/LaTeX

Aja ensin texconfig. Valitse hyphenation -> latex ja poista kommentointi finnish -sanan edestä sekä tallenna tekemäsi muutokset. EDITOR-ympäristömuuttujan on syytä olla kunnossa, jotta voit käyttää tuttua editoria. Tämän jälkeen tarvitset vielä ao. määritykset dokumenttiisi, jotta ääkköset ja suomenkielinen tavutus toimisi.


 \usepackage[latin1]{inputenc}
    \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage[finnish]{babel}

Lisätietoja ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/documentation/lshort/finnish/lyhyt2e.ps

3.4.22. tin

Lisää ~/.tin/headers-tiedostoon rivit


 Mime-Version: 1.0
    Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
    Content-Transfer-Encoding: 8bit