[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Suomalainen E-postirekisteriTietokeskuksestamme voit nyt ostaa E-postiluettelon, joka sisältää 50.000 sekä 
ksityishenkilöiden  että yritysten osoitetta Suomessa. 
Osoiteitta voit vapaasti käyttää mainostaessasi tuotteitasi tai palveluitasi. 
Lähetä E-posti ja anna tuleville asiakkaillesi tietoa kotisivustasi ja 
toiminnastasi.
E-postista on tullut menestyksellisin, halvin ja voimaperäisin 
markkinointitapa. 
Halutessasi tilata luettelon katso Internetistä:
 
              http://home.swipnet.se/tolea/finn
 
 
 
 
 
 
 
 


--  
To UNSUBSCRIBE, email to ldp-discuss-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org